English A A A A A
Ingressbilde

Andregangsbehandling av detaljregulering for Kongestien 3

Reguleringsplan for Kongestien 3 andregangsbehandles i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 6. mai 2021. Her finner du saksdokumentene.

Detaljregulering for Kongestien 3

Planforslaget legger til rette for fire nye boliger på eiendommen Kongestien 3 på Hundhammeren. Adkomst fra Olav Magnussons veg er også tatt med i forslaget. PlanID 201605.

 

Saksdokumenter

Saksframlegg

Vedlegg:

 1. Plankart 
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 5. Støyvurdering
 6. Merknader
 7. Geoteknisk notat
 8. Notat vann og avløp
 9. Vurdering naturmangfold
 10. Vurdering veg
 11. Profiler veg
 12. Utredning sol og skygge
 13. Situasjonsplan