Anbefaler munnbind igjen i Malvik

Anbefaler munnbind igjen i Malvik

Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen anbefaler at vi igjen bruker munnbind på offentlig sted, der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dette gjelder særlig på kollektivtrafikk, hvor det er mye folk tett på hverandre over noe tid.

Årsaken til anbefalingen er den økende smittetrenden på landsbasis, og at vi har sett en økning i antall smittede i Malvik og nabokommunene.

Kommuneoverlegen understreker samtidig at god håndhygiene og avstand til andre er viktig for å hindre at smitten sprer seg.

- Vi har bedre forutsetninger for å tåle et høyt smittetrykk nå, enn tidligere siden flere og flere er vaksinerte. Samtidig er det viktig at alle tar ansvar i den situasjonen vi nå er i.

- Dette er en anbefaling, og ikke et påbud. Det betyr at slik situasjonen er nå, så vil dette tiltaket kunne være en viktig faktor for å unngå videre smittespredning uten at vi innfører andre tiltak på nåværende tidspunkt, sier kommuneoverlegen.