English A A A A A
Bilde fra innsiden av buss med midtgang og seter

Anbefaler å følge rådet fra Trondheim kommune

Trondheim kommune har vedtatt at det er påbudt å bruke munnbind på buss, trikk og båt i og til og fra Trondheim. Malvik kommune oppfordrer alle innbyggerne til å følge vedtaket.

Påbudet gjelder mellom klokken 07.00 og 09.00 og klokken 14.00 og 17.00, og ellers når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

På nåværende tidspunkt er det ikke et påbud for kollektivreisende innad i Malvik kommune, men kommuneoverlege Realf Ording Helgesen oppfordrer innbyggerne til å følge vedtaket i Trondheim kommune.

Påbudet om munnbind er et vedtak fra bystyret i Trondheim kommune, og ikke i regi av AtB. I vedtaket fra bystyret i Trondheim heter det:

  • Påbud om bruk av munnbind ved buss, herunder regionbuss og flybuss, samt trikk og båt.
  • Påbudet gjelder hverdager mellom klokken 07.00 og 09.00, samt mellom klokken 14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde en meters avstand til hverandre.
  • Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje. Kravet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Bystyret oppfordrer nabokommuner til å vedta tilsvarende forskrift, for å ivareta smittevern ved kollektivreiser på tvers av kommuner.

Videre heter det i vedtaket at transportselskapene pålegges å informere de reisende om god munnbind-hygiene, ved at munnbind byttes/vaskes før hver reise. Bystyret i Trondheim vedtok også at transportselskapene skal sørge for at munnbind er tilgjengelige i drosjer for sjåfører og passasjerer, og for sjåfører/ansatte i busser og andre kollektivtilbud.

Rådet gjelder skoleskyss for elever fra og med 13 år. Hver enkelt skole har informert sine elever og foresatte om rutinen i forbindelse med dette.

Hva har dette å si ved kollektivreise innad i Malvik kommune?

Malvik kommune oppfordrer innbyggerne til å følge praksis vedtatt av Trondheim kommune, men det er på nåværende tidspunkt ingen pålegg om bruk av munnbind i Malvik kommune. Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen sier at smittesituasjonen følges nøye, og ved en negativ endring i smitteutviklingen vil det kunne bli innført pålegg om bruk av munnbind også i Malvik.

Hva har dette å si ved kollektivreise fra Malvik kommune inn til Trondheim kommune?

Alle kollektivreisende inn til Trondheim kommune, eller i Trondheim kommune må følge pålegget vedtatt i bystyret, sier kommuneoverlegen.

Her finner du mer informasjon om vedtaket.