English A A A A A
illustrasjonsbilde av hasjplante.

illustrasjonsbilde av hasjplante.

Alkohol og hasj

Generelt

Hasj er helsefarlig. I The Lancet ble det i august 2007 publisert en artikkel med tittel: "Cannabis use and the risk of psychotic or affective mental health outcomes: A systematic review". Forfatterne gikk gjennom forskningen på feltet cannabis og mental helse, totalt nesten 5000 artikler, og endte med 35 solide studier.Studiene  fulgte personer over tid. En kan se hva som kommer først - hasjbruken eller psykosen. Konklusjonen var at de som noen gang hadde brukt hasj, hadde 40 prosent økt sannsynlighet for psykose. Med hyppig hasjbruk dobles risikoen. Flere studier peker mot en fordobling av risikoen for schizofreni ved omfattende hasjbruk. Hasjbruk i svært ung alder er spesielt skadelig.

Ungdata viser gledelig nok at alkoholforbruket hos norsk ungdom går ned. Men alkoholbruken er likevel ikke uproblematisk.

  •  Norge ligger på verdenstoppen i fyllekuler (binge drinking) blant ungdom.
  •  Fyllekuler hos ungdommer har klare langtidseffekter på utvikling av hjernen, og vil for noen av ungdommene antageligvis føre til dårligere kognitive evner.
  •  Fyllekuler fører til en rekke former for risikoatferd.
  •  Foreldres holdninger og atferd er avgjørende for utvikling av ungdommers drikkemønster.

Status

Ungdata fra 2014 viser at det er svært få som bruker hasj i ungdomsskolen og også under landsgjennomsnittet når det gjelder alkoholbruk. Men ved overgangen til videregående skole skjer det noe. Dataene fra videregående skole viser at ungdommen i Malvik ligger litt over landsgjennomsnittet både når det gjelder hasjbruk og når det gjelder å ha drukket seg beruset.

Utfordringer

Ungdata fra 2014 viser at det er svært få som bruker hasj i ungdomsskolen og også under landsgjennomsnittet når det gjelder alkoholbruk. Dataene fra videregående skole viser at ungdommen i Malvik ligger litt over landsgjennomsnittet både når det gjelder hasjbruk og når det gjelder å ha drukket seg beruset.