English A A A A A

Akuttmottak i Malvik for asylsøkere

Det har de siste dagene kommet mange asylsøkere til Malvik kommune. Asylsøkerne har fått plass ved akuttmottak på Vikhammer motell og Stav Hotel. Her skal de oppholde seg i en kort periode inntil de har fått plass på et ordinert mottak.

Akuttmottakene som er etablert i Malvik kommune, er det staten ved UDI som har ansvaret for, det er inngått avtale mellom UDI og hotellene. Det er mange som har spørsmål til flyktningesituasjonen. UDI har lagt ut svar på ofte stilte spørsmål om det økende antallet asylsøkere på denne nettsiden

Hva er kommunens rolle?
Kommunens formelle ansvar overfor asylsøkerne er å gi akutt helsehjelp og svangerskapsomsorg.

Mange ønsker å hjelpe til, og dette får vi mange spørsmål om til kommunens servicetorg. Sør-Trøndelag Røde Kors og Malvik Røde Kors er aktive i dette arbeidet. Besøk deres hjemmeside og ta kontakt hvis dere vil bidra.