English A A A A A

Aktuelle Lenker

 • www.samordnaopptak.no Oversikt over hvilken type studiekompetanse / krav som trengs til de ulike  høgskoler og universitet.

 • www.vilbli.no Hvilke kurs den enkelte skole tilbyr / beskrivelser av utdanningsprogrammene/opplæringstilbud i alle fylker. Hørselshemmede; se horselhemmet.vilbli.no.Minoritetssprklige:se lenke til”several languages” på forsiden. NYTT; yrker som krever mer utdanning enn vgs; bruk gjerne søkefeltet for å søke etter yrker.

 • www.pedlex.no Ulike utdanninger i Norge .Her finnen du info om HØYERE UTDANNING og annen utdanning

 • www.stfk.no Tjeneste-utdanning. Masse info ligger her

 • www.verdenerdin.no Kampanje fra NHO reiseliv for å rekruttere flere til kokk og reiseliv

 • www.vibyggernorge.no info om utdanninger i byggebransjen

 • www.velgriktig.no hvilke realfag som kreves for utdanning til de ulike realfagsyrkene

 • www.helseogsosialfag.no linker til utdanningssteder, oversikt over ulike yrker og utdanninger innenfor studieretningen

 • www.skaffdegenfremtid.no  Hjemmeside for sør-trøndelag fylke for restaurant og matfag

 • www.maskinfag.no info om TIP (teknikk og industriell produksjon)

 • www.fagfilm.no Hvert utdanningsprogram presenteres i 10-15min. Se demofilmen!

 • www.naturbruk.no oversikt over utdanningsveie

 • www.samordaopptak.no frister/opptakskrav osv i forhold til høgskoler

 •  www.utdanning.no Her finner du utdanninger, yrkesbeskrivelser, intervjuer og artikler samt nyttige verktøy for elevene.

 • www.ikkeforalle.no maritim utdanning

 •  www.muligheter.no  dine muligheter for jobb og utdanning. Til deg som vil orientere deg om jobbmarkedet; laget i samarbeid med etater og næringsliv i Sør-Trøndelag

 •  www.velgetyrke.no oversikt over de fleste fagene det tilbys lærlingeplass til. Presentasjon av fagene

 •  www.tautdanning.no lenke om stipend og lån. Om studier i Norge , utdanningsformer m.m. Også om studier i utlandet

 • www.fagfilm.no Disse filmene om de ulike utdanningsprogrammene ligger innunder skoletest .no. Sier noe om hva som er lurt å tenke på når man skal velje. Innblikk i utd.program og kva de fører til. Oversikt over aktuelle bransjer/muligheter.Møter ungdom i jobb, og får innblikk i kva dva å jobbe, kva er bra og evt utfordrende

 • www.nav.no arbeid- yrker og utdanning – veiledningsverktøy og tester. Start interessetest/start Veivalg

 • www.nhoung.no lær meir om næringslivet.Attraktiv ressur hvor elever henter inspirasjon når de skal planlegge veien videre

 • www.fagskolen.no info bl. Om eldreomsorg og psykisk helse

 •  www.renatesenteret.no NY! info om realfag

 •  www.settsjobein.no utdanningsmuligheter og yrker, intervjuer.

 • www.jobbkompasset.no  Her kan elevene utforske, bli inspirert og oppdage nye yrkesmuligheter. I karakterkalkulatorer kan elevene regne ut sine skolepoeng, og se hvilke studier de kan komme inn på. Her fins en interaktiv oversikt over utdanningssystemet som viser hvordan det norske utdanningssystemet er bygget opp.