English A A A A A

Bilde av Vidhaugen barnehage

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Årsplan - Vidhaugen barnehage 2021 forside

Årsplan Vidhaugen barnehage

Årsplan for Vidhaugen barnehage 2021.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Bilde av barnehender som leker

Åpningstider

Her finner du våre åpningstider

Vidhaugen barnehage har til vanlig ordinære åpningstider fra kl. 07.00–16.30, men holder stengt i disse ukene i forbindelse med sommer og jul.

Bilde av barn som holder hender

Læringsmiljøprosjekt

Malvik kommune med i pilotprosjekt

Barnehagene i Malvik kommune skal være med å bidra i forskning om mobbing.