English A A A A A

Bilde av barn i fjæra

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - fasade

Årsplan Vikhammeråsen barnehage

Årsplan for Vikhammeråsen barnehage 2022.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Forside Språklek-prosjekt Vikhammeråsen barnehage

Språklek

En fortelling om vårt hverdagsprosjekt

Barnehagen har valgt å jobbe med problemstillingen "Hvordan kan personalet fremme barns språkutvikling gjennom leg med poetiske tekster?"