English A A A A A

Bilde av barn i fjæra

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Forside Språklek-prosjekt Vikhammeråsen barnehage

Språklek

En fortelling om vårt hverdagsprosjekt

Barnehagen har valgt å jobbe med problemstillingen "Hvordan kan personalet fremme barns språkutvikling gjennom leg med poetiske tekster?"