English A A A A A

Illustrasjonsbilde av barnehage

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Bilde av barn i skogen

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til barnehagens ansatte

Vikhammer Vestres barnehager har fem ansatte, fordelt på avdelingene Flyndreslottet og Krabbestua.