English A A A A A

Illustrasjonsbilde av barnehage

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Årsplan - Vikhammer Vestre 2021 - forside

Årsplan Vikhammer Vestre barnehage

Årsplan Vikhammer Vestre barnehage 2022.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Bilde av barn i skogen

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til barnehagens ansatte

Vikhammer Vestres barnehager har fem ansatte, fordelt på avdelingene Flyndreslottet og Krabbestua.