English A A A A A

Illustrasjonsbilde av barn som leker

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - barns medvirkning

Årsplan Planetringen barnehage

Årsplan for Planetringen barnehage 2021 til 2023.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

prosjekt

Prosjektene våre

Se prosjektene våre!

Her kan du se prosjektene vi jobber med i barnehagen.