English A A A A A

Illustrasjonsbilde av Sandfjæra barnehage

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Bilde av Sandfjæra barnehage

Offisiell åpning av Sandfjæra barnehage

Kommunens største barnehage

4. oktober ble Malvik kommunes største barnehage offisielt åpnet

Forside på PowerPoint-presentasjon fra SMISIO

Referat fra foreldremøte 09.05.17

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag (SMISIO) var på besøk

Her finner du referatet fra foreldremøte om overgrep.

Hjemmesidebilde uteområde Sandfjæra barnehage

Informasjon vedrørende åpningstid fra 01.08.2017

Ending i åpninstid

Det sendes i dag ut e-post med informasjon om endring av åpningstid fra 01.08.2017, der det vises til vedtaket i kommunestyret 24.04.2017.

Informasjon om foreldremøte

Foreldremøte 09.05.2017

Vel møtt til foreldremøte

Tema: Seksuelle overgrep hos barn i barnehagealder

Utvendig Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehage åpner på mandag

Barnehage på den gamle Kjelstad-tomta

Førstkommende mandag åpner Sandfjæra barnehage, lokalisert ved Sjøsiden.