English A A A A A

Bilde av barn som leker

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - forside

Årsplan Saksvik barnehage

Årsplan for Saksvik barnehage 2020 til 2022.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

prosjektarbeid

Inkludering og fellesskap

Prosjektarbeid rettet mot minoritetsspråkelige barn.

sosial kompetanse

Et blikk fra småbarn

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre

Vi ønsker å se enkeltbarna, og legge til rette for at de kan føle seg betydningsfulle og oppleve seg selv som en del av fellesskapet. Dette er noe av grunnen til at vi har valgt å dele i små grupper, noe vi gjør i løpet av dagen.

Bilde av barn som holder hender

Læringsmiljøprosjekt

Malvik kommune med i pilotprosjekt

Barnehagene i Malvik kommune skal være med å bidra i forskning om mobbing.

fellesskap

"Felles vi" - refleksjon

Alle barn i Saksvik barnehage skal kjenne at de er betydningsfulle og en del av fellesskapet.

Barn hvisker og snakker sammen

Rapport språkprosjekt Nea-regionen 2014–2017

Her kan du lese rapporten fra Nea-regionens språkprosjekt

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medvirkning i hverdagen.

Bilde av torsk i balje

Fisketur til Hammeren

Store og små prøvde fiskelykken i nærområdet

Turen gikk til Hammeren hvor både sei og torsk sto på menyen.

Bilde av jenter på skolen

Overgang fra barnehage til skole

Informasjon om barnets overgang fra barnehage til skole

Har du barn som skal over fra barnehagen til skole?

Logo for Menn i barnehagen

Menn i barnehagen

Fokus på menn i barnehage

MIB, Menn i barnehagen er et nettverk bestående av menn som jobber for å rekruttere menn i barnehagene, og beholde de som allerede jobber der.