English A A A A A

Aktiv fritid?

Lyst til å bidra til at et medmenneske får en meningsfull fritid?

Vi søker voksne menn og kvinner som støttekontakter. Flott om du har interesse for musikk, spiller et instrument, er glad i aktiviteter i skog og mark og/eller idrett.
Lyst til å vite mer?
Ta kontakt med Malvik kommune ved:
-          Siri R. Brustad tlf: 73 97 22 81, e-post: siri.brustad@malvik.kommune.no
-          Kari Rønneberg tlf 73 97 24 04, e-post: kari.ronneberg@malvik.kommune.no