English A A A A A

Bilde av aktivitet ved Saksvik barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Aktuelt

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - forside

Årsplan Saksvik barnehage

Årsplan for Saksvik barnehage 2020 til 2022.

Barn hvisker og snakker sammen

Rapport språkprosjekt Nea-regionen 2014–2017

Her kan du lese rapporten fra Nea-regionens språkprosjekt

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medvirkning i hverdagen.

Dinosaur

Ekstern vurdering 2014

Vurderingsrapport for Saksvik barnehage (PDF-format) . Vurderingen er utført av Midtre Gauldal kommune og NEA-regionen, og vurderingsområdet er "Den sensitive voksne i lek og læring".