Avholdes tirsdag 16.juni kl. 19.00 - 20.00 i gymsalen på Grendaskolen

Årsmøte i FAU ved Vikhammeråsen Grendaskole

Grunnet  gjeldende smittevernregler må vi denne gang be om at dere melder dere på i forkant av møtet, senest 15.juni kl. 23.59.

Du melder deg på enten via trinnkontakten el direkte til FAU leder Tore; tore.austad2@gmail.com.

Les mer om dette i innkallingen til årsmøtet.

Vedlegg til innkalling:

Utkast til vedtekter for FAU

Årsmelding FAU 2019/2020

Regnskap AU 2018/2019

Regnskap AU 2019/2020