English A A A A A
Møte om elgbeitetaksering

Åpent møte om elgbeitetaksering

Tirsdag 5. februar 2019 arrangerte Trondheim, Klæbu og Malvik kommune åpent møte på Skjetlein videregående skole hvor resultatene fra beitetakseringen i 2018 ble presentert.

Faun Naturforvaltning AS ved Morten Meland presenterte resultatene fra elgbeitetakseringen som ble utført i 2018 for Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre-Gauldal. Anbefalingene er tydelige. Beitetrykket er for høyt i alle kommuner, og elgbestandene må reduseres for å sikre den biologiske bæreevnen. Det er for mye elg i forhold til tilgjengelig elgbeite. Vinterbeite av dårligere kvalitet gir mindre produksjon av elgkalver og lavere slaktevekter for kalv og ungdyr.

Her kan du se nærmere på presentasjonen som ble vist på møtet.