Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn fra og med null til og med seks år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune. Tilbudet gir mulighet til å være i et sosialt felleskap, der vi kan knytte nettverk gjennom lek og samvær.

Mål

  • Relasjonsbygging og trygghet.
  • Inkludering i et felleskap og felles lekemiljø.
  • Tilby et rikt språkmiljø.

Innhold

  • Gratis tilbud til foresatte sammen med barn - ta med mat og drikke.
  • Dere kan komme når dere vil, og være så lenge dere ønsker innenfor åpningstiden.
  • Åpen barnehage blir ledet av pedagogisk leder.
  • Barnehagen har gode, lyse og romslige lokaler.

Åpningstid

Vi åpner tilbudet igjen 20. oktober 2021. Vi vil da ha tilbudet onsdager klokken 10.00–14.00.
Vi følger årsruten for barnehagene, SFO og skolene.

Kontaktinformasjon

Styrer

Yvonne Heiszter

Telefon: 73 97 22 15

E-post: yvonne.heiszter@malvik.kommune.no

Pedagogisk leder

Berit Løvseth

 

E-post: berit.lovseth@malvik.kommune.no

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger - Rammeplan for barnehage