English A A A A A
Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn fra og med null til og med seks år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune. Tilbudet gir mulighet til å være i et sosialt felleskap, der vi kan knytte nettverk gjennom lek og samvær.

Mål

  • Relasjonsbygging og trygghet.
  • Inkludering i et felleskap og felles lekemiljø.
  • Tilby et rikt språkmiljø.

Innhold

  • Gratis tilbud til foresatte sammen med barn - ta med mat og drikke.
  • Dere kan komme når dere vil, og være så lenge dere ønsker innenfor åpningstiden.
  • Åpen barnehage blir ledet av pedagogisk leder.
  • Barnehagen har gode, lyse og romslige lokaler.

På grunn av smittevern i forbindelse med koronaviruset må vi ha påmelding.

Ønsker dere å benytte dere av tilbudet, kan dere sende e-post til pedagogisk leder Berit Løvseth, berit.lovseth@malvik.kommune.no.

Vi oppfordrer alle til å se på FHI sine hjemmesider opp mot smittevern.

Åpningstid

Tilbudet er midlertidig stengt.

Kontaktinformasjon

Styrer

Yvonne Heiszter

Telefon: 73 97 22 15

E-post: yvonne.heiszter@malvik.kommune.no

Pedagogisk leder

Berit Løvseth

 

E-post: berit.lovseth@malvik.kommune.no

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger - Rammeplan for barnehage