English A A A A A
Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Onsdag 12. august starter vi opp igjen med Åpen barnehage.

På grunn av smittevern (covid 19) må vi ha påmelding.

Ønsker dere å benytte dere av tilbudet, kan dere sende mail til  yvonne.heiszter@malvik.kommune.no som er pedagogisk leder.

Vi oppfordrer alle til å se på FHI sine hjemmesider opp mot smittevern: https://www.fhi.no/sv/barnehage/

Kontaktinformasjon

Styrer

Linn Asmussen

Telefon: 73 97 22 15

E-post: linn.asmussen@malvik.kommune.no

Pedagogisk leder

Yvonne Heiszter

Telefon: 73 97 22 15

E-post: yvonne.heiszter@malvik.kommune.no

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger - Rammeplan for barnehage