Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

  • Åpen barnehage starter onsdag 7. august.
  • Malvik kommune har åpen barnehage ved Sandfjæra barnehage, hver onsdag fra klokken 10.00–14.00.
  • Tilbudet er gratis, det eneste du behøver å gjøre, er å ta med mat og drikke.
  • Det er ingen påmelding til åpen barnehage.
  • Dere kan møte opp når dere vil, og dere bestemmer selv hvor lenge dere ønsker å være, innenfor tilbudets åpningstid.
  • Åpen barnehage gir mulighet til å være i et sosialt fellesskap, der vi kan knytte nettverk gjennom lek og samvær.
  • Sandfjæra barnehage har gode, lyse og romslige lokaler og et fint uterom som innbyr til fysisk aktivitet.
  • Åpen barnehage ledes av pedagogisk leder og det blir utarbeidet aktivitetsplan for hver måned.

Vi følger årsrute for barnehagene, SFO og skolene i Malvik kommune.

Kontaktinformasjon

Styrer

Linn Asmussen

Telefon: 73 97 22 15

E-post: linn.asmussen@malvik.kommune.no

Pedagogisk leder

Yvonne Heiszter

Telefon: 73 97 22 15

E-post: yvonne.heiszter@malvik.kommune.no

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger - Rammeplan for barnehage