English A A A A A
201605 ingress[1]

Har du innspill til reguleringsplan for Kongestien 3?

Planforslaget til reguleringsplan for Kongestien 3 er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. februar 2020.

Området er på omtrent 2,5 dekar og ligger på Hundhammeren i Malvik kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge boliger. Planid 201605.

Høringsdokumentene til planforslaget kan du se og laste ned her. 

Planforslaget finner du på malvik.kommune.no og i servicetorget i rådhuset.

Høringsfrist

Alle som ønsker har rett til å uttale seg til planen. Frist for å komme med uttalelser er 15. februar 2020. Benytt gjerne vårt elektroniske skjema  for uttalelser. Saksnummer er 2016/3040. 

Spørsmål og uttalelser kan også sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik eller på e-post til postmottak@malvik.kommune.no

Kontaktperson er per-ottar.brattas@malvik.kommune.no 

Videre saksgang

Sender du inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev. Merknaden blir gjengitt kort og kommentert i vår fremstilling når saken legges fram til politisk behandling. Melding om vedtatt reguleringsplan blir annonsert, og alle berørte får skriftlig beskjed.