English A A A A A
201403_Hyggen ingress2

Reguleringsplan for Hyggen er nå vedtatt

Kommunestyret vedtok 17. juni 2019 detaljregulering for Hyggen. PlanID 201403.

Planområdet er regulert til kombinert bygg for bolig og næring, og ligger i Hommelvik.

Planen med alle dokumenter kan du se her.

 

Hvem kan klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i, eller har rettslig klageinteresse i saken. Frist for å klage er tre uker fra den dagen vedtaket ble mottatt. Klagen må være skriftlig og nevne vedtaket det klages over. Klagen sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik, eller som e-post til postmottak@malvik.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 27. desember 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av planen, må sendes til Malvik kommune innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Retten til å klage er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Krav til erstatning og innløsning er hjemlet i plan- og  bygninglovens §§  15-2 og 15-3.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicetorget eller kontaktperson Anna Marie Antonsen, anna-marie.antonsen@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut