201803 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik?

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019

Planområdet strekker seg fra Leistadkrysset og følger i hovedsak E6 til kommunegrensen i Helltunnelen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t. PlanID 201803.

Høringsdokumentene kan du se og laste ned her.

Høringsfrist

Alle som ønsker har rett til å uttale seg til planen. Frist for å komme med uttalelser er 15. desember 2019. Benytt gjerne vårt elektroniske skjema  for uttalelser. Saksnummer er 2019/2037.

Spørsmål og uttalelser kan også sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik eller på e-post til postmottak@malvik.kommune.no

Kontaktperson er Per Ottar Brattås, per-ottar.brattas@malvik.kommune.no.

Informasjonsmøter

Malvik kommune har i samarbeid med Nye Veier AS gjennomført fire åpne informasjonsmøter på Vikhammer og i Hommelvik 6, 7, 13. og 14. november. Presentasjonen fra disse møtene kan du se her

Åpne kontordager

Har du spørsmål som kun angår deg er du velkommen til åpen kontordag med Nye Veier AS. Tirsdag 19. november og onsdag 20. november klokken 09.00 til 18.00. Begge dagene på Stav hotell.

Bestill tid ved å kontakte Grete Bugten eller Steffen Hopstad Solberg.

greta.bugten@nyeveier.no - Telefon 453 77 965

steffen.solberg@nyeveier.no - Telefon 482 04 900

Se informasjon om åpne kontordager på Nye veier sin nettside.

Videre saksgang

Sender du inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev. Merknaden blir gjengitt kort og kommentert i vår fremstilling når saken legges fram til politisk behandling. Melding om vedtatt reguleringsplan blir annonsert, og alle berørte får skriftlig beskjed.

Tips en venn Skriv ut