Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du bor

Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du bor

På nettsiden kan du se hvordan luftkvaliteten er der du bor og oppholder deg.

Det blir enklere både for innbygger og kommune å få oversikt over hvilke områder som er mest utsatt for forurensing. I tillegg kan Malvik kommune hente ut informasjon om hvilken type luftforurensing som er utfordringen

Nettsiden er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak Luftkvalitet i Norge.

Her kan du sjekke luftkvaliteten i området ditt.