English A A A A A

Overflytting av barnehageplass

  • Søknadsfrist er 1. mars for overflytting av barnehageplass.
  • Gjelder de som allerede har plass, og som ønsker å bytte barnehage.
  • Plassene tildeles fra august.
  • De som får avslag på søknaden blir overført til suppleringsopptaket.
  • Det er ikke eget skjema for overflytting. Samme søknadsskjema brukes uansett opptak.
  • Ved flytting mellom kommunale barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du takker ja til ny plass.
  • Søknad om overflytting er bindende.
  • Du kan kun søke overflytting innad i Malvik kommune.

Her kan du søke barnehageplass og overflytting.