English A A A A A

Permisjon fra barnehageplass

  • Du kan kun søke om permisjon etter at barnet har begynt i barnehagen.
  • Søknaden på leveres innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.
  • Søknaden kan innvilges med betalingsfritak kun dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

Søknad om permisjon fra barnehageplass leveres via søknadsskjema.