English A A A A A

Suppleringsopptak

Det er ingen søknadsfrist ved suppleringsopptak, og det er mulig å søke hele året.

Plass kan kun tildeles hvis det er ledig kapasitet i barnehagene. Ved suppleringsopptak gjelder samme opptakskriterier som ved hovedopptaket. Barnehagene tilbyr plass til barn i samme aldersgruppe som de barna som har sluttet og derved frigjort plass.

  • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket.
  • Gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket.
  • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret.
  • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de tre som er prioritert i søknaden.

Her kan du søke barnehageplass utenom hovedopptaket.