English A A A A A

Den kulturelle spaserstokken

Ordningen Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal gi eldre bedre tilgang på kunst og kultur.

Det er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene og pengene fordeles etter antall innbyggere over 67 år. I Malvik kommune er det virksomhet kultur ved Marit Hammer som organiserer og drifter ordningen. På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mer informasjon om Den kulturelle spaserstokken.