English A A A A A
Fredningssone i sjø_Homla_Stjørdalselva

Munningsfredningssone i Hommelvikbukta - laks og ørret

Ikke fiske etter laks og sjøørret i munningsfredningssonen i Hommelvikbukta i 2014!

Fisket etter laks og sjøørret i munningssonen utenfor laksevassdrag er samordnet med fiskereglene i vassdraget, for å sikre levedyktige bestander. Munningssonene er viktige leveområder for laksefisk, og spesielt for sjøørret. Det er derfor med få unntak forbudt å fiske med garn i disse sonene. Forbudet gjelder også saltvannsfisk.

Fisketiden for fiske etter laks og sjøørret fra land og fra båt i munningsfredningssonene, følger fisketiden for sjøørret i vassdraget.

Fiske etter laks og sjøørret i Homla er stengt i 2014. Det er derfor ikke tillatt å fiske etter disse artene i munningsfredningssonen i Hommelvikbukta (jf. kart). Fredningssonen til Stjørdalelva (Nord-Trøndelag) går ut til Flatholman i Malvik kommune (jf. kart).Fredningssone sjø Homla.jpg

 

Reglene følger av disse forskriftene til lakseloven:

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (sentral forskrift, - sentral forskrift gjelder foran lokal forskrift, hvis flere forskrifter gjelder samme tema).

Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk, Sør-Trøndelag (lokal forskrift).

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag (sentral)

 

Kart over munningsfredningssonene finnes på www.gint.no – under tema «Natur og miljø» – kryss av for fredningssoner for laks og sjøørret.

Fredningssonene skal være merket med skilt på land (Malvik båtforening, Nedre Grønberg).Fredningssone_skilt_FMST_Båthavna.JPG