Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Kommunen skal gi utlendinger opplæring i norsk (250 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 300 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. Ordningen skal gi utlendinger mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Se i menyen til høyre om hvordan du søker om tjenesten.