English A A A A A

Helse og velferd

Aking.jpg

VI SKAL KUNNE VELGE Å LEVE SUNT I MALVIK !

Alle innbyggere har et grunnleggende ansvar for eget liv og helse.

Kommunene har en viktig rolle i å bistå med veiledning, tilrettelegging - og sørge for gode, forsvarlige tjenester til de som trenger dette.
  
Kommunens helse og velferdstilbud skal i møte med innbyggere og samarbeidspartnere fokusere på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og jobbe for at tjenestetilbudet som ytes er riktig og koordinert.

Synes du det er vanskelig å vite hvilke tilbud og tjenester som finnes?
Ta kontakt med Servicetorgetchat, e-post: postmottak@malvik.kommune.no eller
tlf 73 97 20 00.

De fleste tjenester innen helse og velferd er nå sentralisert til Koordinerende enhet. Du finner mer informasjon om Koordinerende enhet her.
Se også håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen ( publikasjon fra Helsedirektoratet). 
Information in English: Municipal health and social services (pdf)

Den offisielle helseportalen (Helsedirektoratet): www.helsenorge.no