English A A A A A

Nye Veier - E6 Ranheim - Værnes

Arbeidet med ny E6 mellom Ranheim og Værnes startet høsten 2020.

Den 23 kilometer lange veistrekningen bygges som firefelts motorvei med midtdeler, doble tunnelløp og fartsgrense på 100 km/t.
Dette gir en mer trafikksikker vei, der trafikkflyten bedres og reisetiden kortes ned.

Hele strekningen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2025.

Vil du holde deg oppdatert på arbeidet og hvordan dette eventuelt påvirker deg, kan du gå inn på Nye Veiers nettside.
Her finner du mer informasjon og du kan både følge arbeidet på Facebook og på Twitter. Du kan også melde deg på nyhetsvarsel og få informasjon på e-post og tekstmelding.

Nye Veiers digitale anleggsguide gir deg oversikt over sentrale områder som vil påvirke trafikkavviklingen i anleggsfasen.

Har du spørsmål eller innspill til arbeidet for trygg skolevei under anleggsperioden, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Acciona, Sondre Lyngholm på e-post slyngholm@acciona.com.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med arbeidet og trygg skolevei.