Bilde av lekehus og mynter

Informasjon om betaling av første termin for eiendomsskatt

I løpet av de nærmeste dagene vil alle eiere av eiendom i Malvik kommune som har fått utskrevet eiendomsskatt i 2020 motta faktura for første termin med forfall 20.april. Malvik kommune åpner for betalingsutsettelse.

Vi har forståelse for at dette kan være en økonomisk vanskelig tid for næringslivet og enkelte av våre innbyggere, og åpner opp for en betalingsutsettelse med forfall senest 30. mai 2020. Hvis du vil søke om utsettelse må du sende skriftlig søknad og begrunne hvorfor du trenger utsettelse. 

Skriftlig søknad om betalingsutsettelse sendes til

E-post: eiendomsskatt@malvik.kommune.no
Post: Malvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK

Spørsmål om faktura

Som følge av koronaviruset har vi redusert tilgjengelighet på telefon. Har du spørsmål til fakturaen ber vi derfor om at dette sendes til eiendomsskatt@malvik.kommune.no.

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatt i Malvik kommune, og eiendomsskattegrunnlaget for 2020.

Månedlig fakturering

Vi jobber med å tilby månedlig fakturering for dere som mottar faktura på kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Dette vil vi informere om så snart de tekniske løsningene er på plass, og håper å kunne tilby dette som en løsning for fakturering innen utgangen av 2020.