English A A A A A
illustrasjon til kosthold. Bilde av friske grønnsaker

illustrasjon til kosthold. Bilde av friske grønnsaker Davydov Aleksandr

Kosthold

Generelt

Tilgjengelighet til sunne matvalg betyr mer for folkehelsa enn inntekt og utdanning.

Folkehelseinstituttet  tilrår et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk og lite mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer (nøkkelråd 1). I tillegg har de utforma nøkkelråd for ulike matvaregrupper (nøkkelråd 2–12).

Status for kostholdet i Norge med hensyn til kostrådene:

  • Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk er langt lavere enn ønskelig.
  • Forbruket av feite, salte og søte matvarer med lav ernæringskvalitet er langt høyere enn ønskelig.
  • Til tross for flere positive utviklingstrekk de siste åra, har kostholdet til store deler av befolkningen fremdeles klare ernæringsmessige svakheter som bidrar til utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, type 2-diabetes, forstoppelse, tannråte og jernmangel (Helsedirektoratet, 2013).

Utdanning og økonomi er viktig for hvilket kosthold vi har, viser flere undersøkelser:

  • En dybdestudie av 11-åringer fra Oslo-området viste at utdanningslengden til foreldrene henger sammen med barna sitt forbruk av sukkerholdige drikkevarer (Totland, 2013).
  • I en studie av over 9000 voksne i Oslo ble det funnet at dess lengre utdanning, dess større inntak av sunn mat (Kjollesdal, 2010). Personer med høy utdanning hadde høyere konsum av frukt og grønnsaker enn personer med lav utdanning (Helsedirektoratet, 2013).
  • Blant gravide som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen, er det også vist at kvinner med lang utdanning og høy inntekt har sunnere kosthold (Englund-Ogge, 2012)
  •  

Et sunt og variert kosthold er viktig for å forebygge overvekt og underernæring. Spesielt er dette et viktig fokus i skoler og barnehager som tilbereder og serverer mat til barna samt innen eldreomsorgen. Underernæring hos eldre kan medføre redusert fysisk og psykisk funksjonsevne, gi redusert livskvalitet og økt dødelighet.

Status

Hommelvik ,Sveberg  og Vikhammeråsen grendaskole ligger betydelig over landsgjennomsnittet ( 15,3% ) i summen av barn med overvekt og fedme. Landsgjennomsnittet for overvekt og fedme på 8-åringer er 13% for jenter og 17% for gutter p.t.Vi har denne gangen også tall for underernærte, og de er like bekymringsfulle, idet tre skoler rapporterer 7-7,5% underernærte.

%-vis fordeling av fedme, overvekt og undervekt . Mangler tall for Vikhammer ungdomsskole.

Utfordringer

  • Det er bekymringsfullt at vi har et økende antall overvektige, samt underernærte barn og unge.
  • Det er en utfordring å sikre variert og sunt kosthold i barnehager og skoler, samt å forebygge underernæring blant eldre.