Møter, saksdokumenter og innsyn

Her finner du oversikt over alle møter i råd og utvalg.

Her finner du innsyn i utvalgsdokumenter.

Velger du dato, får du opp saksdokumentene. 

 

Møteplan 2020 - høst

 

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Kommunestyret

10.08*
31.08

28.09

 

02.11

07.12

Formannskap

18.08

15.09

25.09*

20.10

23.11

 

Utvalg for ARESAM

27.08

24.09

22.10

19.11

 

Utvalg for HeVe

 

17.09

22.10

19.11

 

Utvalg for OppKu

 

17.09

22.10

19.11

 

Administrasjonsutvalg

18.08

15.09

20.10

23.11

 

Kontrollutvalg

 

15.09

 

03.11

15.12

Trafikksikkerhetsutvalg

 

24.09

 

 

 

Brukerutvalg

 

08.09

13.10

10.11

08.12

Eldreråd

 

08.09

27.10

17.11

 

Ungdomsråd

         

Brukerutvalg for kollektivreisende

19.08

       

* 10.08. Ekstraordinært kommunestyremøte

* 24. - 25.09. Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen

 

 

Møteplan 2020 - vår

 

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret

27.01

24.02

30.03

27.04

25.05

15.06

29.06*

Formannskap

14.01

07.02

03.03*

12.03

17.03

15.04

12.05

02.06

Utvalg for ARESAM

16.01

27.02

 

02.04.

30.04

20.05

18.06

Utvalg for HeVE

30.01

 

19.03

 

14.05

18.06

Utvalg for OppKu

30.01

 

26.03

 

14.05

18.06

Administrasjonsutvalg

14.01

07.02

17.03

15.04

12.05

02.06

Kontrollutvalg

21.01

 

 

28.04

 

09.06

Brukerutvalg

 

11.02

10.03

 

12.05

09.06

Eldreråd

 

04.02

31.03

 

26.05

 

Ungdomsråd

06.01

03.02

02.03

30.03

 

04.05

08.06

Brukerutvalg for kollektivreisende

 

 

03.03

 

04.05

22.06

* 3.mars: Samarbeidsmøte i Værnesregionen

Her kan du se kommunestyret på web-TV.