English A A A A A

Møter, saksdokumenter og innsyn

I denne oversikten finner du oversikt over alle møter i råd og utvalg.

Velger du dato, får du opp saksdokumentene. 

 

2020 Jan  Feb  Mar  April Mai   Juni Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret

27. 24. 30. 27. 25. 15. 31.

28.

 

2.

7.

Formannskapet

14. 7. 17.

15.

16.-17.*

12.

2. 18. 15. 20. 23.  

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

16. 27. 26. 30. 20.   27. 24. 22. 19.  

Utvalg for helse og velferd

30.   19.   14.     17.

22.

19.  

Utvalg for oppvekst og kultur

30.   26.   14.     17. 22. 19.  

Brukerutvalget

                     

Administrasjonsutvalget

14. 7. 17. 15. 12. 2. 18. 15. 20. 23.  

Trafikksikkerhetsutvalget

16. 27. 26. 30. 20.   27. 24. 22. 19.  

Kontrollutvalget

21.     28.

 

9.   15.   3. 15.

Ungdomsrådet

6.

3.

2. 30.

 

4.

8.          

Eldrerådet

  4. 31.   26. 23.   8. 27. 17.  

Klagenemd

14.                    

Valgstyret

                     

*Felles møte i Trondheimsregionen

Kommunestyret på web-TV

Innsyn i utvalgsdokumenter                                                                                                                                                                     

2019 Jan  Feb  Mar  April Mai   Juni Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret

28. 25. 25. 29. 27. 17. 15.

2.

30.

*14.

*4.-5.

11.

09.

Formannskapet

16. 13. 12.

02.

11.-12.*

14.

29.*

04. 20. 17. 29. 19.  

Utvalg for areal og samf.planl.

17. 14. 14. 03. 09. 06. 22. 19. 24. 21.  

Utvalg for helse og velferd

  13. 28.   23.      

3.

31.

28.  

Utvalg for oppvekst og kultur

  14. 28.   23.     19. 31. 28.  

Brukerutvalget

                     

Administrasjonsutvalget

16. 13. 12. 02. 14. 04. 20. 17. 29. 19.  

Trafikksikkerhetsutvalget

17. 14. 14. 03. 09. 06. 22. 19 24. 21.  

Kontrollutvalget

  4.    

6.

27.

    16.   7. 2.

Ungdomsrådet

24.

H.vik

28

H.vik

18.

Stj.dal

25.

Vikh.

23.

H.vik

           

Eldrerådet

23.   27.   8. 12.   25.   13. 11.

Klagenemd

16. 13.     14.            

Valgstyret

    12.   27.   20. 10.      

*11.-12.april: Felles samling for formannskapene i Trondheimsregionen.

*29.mai: Strategimøte VR, felles formannskapsmøte.

*14.10 Konstituerende møte

*4. og 5.11 Politikeropplæring (dagtid)