Brosjyre om eiendomsskatt

I forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2014 er det sendt ut to informasjonsbrosjyrer.

Brosjyre 1, utsendt i mars 2014 finner du her
Brosjyre 2, utsendt i juni 2014 finner du her