Søker du byggetiltak, trenger du naboliste

Her bestiller du naboliste

Før du sender inn byggesøknad, må du varsle naboer og gjenboere. Listen gir oversikt over naboeiendommer og gjenboereiendommer (eiendommer med innsyn til din eiendom).
Informasjon om hele byggeprosessen, får du her.

*