English A A A A A

PPT

Fast kontaktperson på Sveberg skole:

Kirsti Alterskjær
Telefon: 90098268
E-post:

Kontortid på Sveberg:
Tirsdager 8-15

Foreldre kan ta kontakt med PPT hvis de lurer på noe vedrørende deres barn, men slike drøftinger kan med fordel tas via kontaktlærer på skolen.

Se forøvrig PPT sin nettsider: http://www.malvik.kommune.no/ppt.164264.no.html