Bilde av to ungdommer med skateboard og sprayboks

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT og forebyggingsarbeid barn og unge

SLT står for "Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak". SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressurser som allerede finnes hos kommunen og Politiet blir mer samkjørt og målrettet.

Hva er de største utfordringene for unge mennesker i Malvik kommune? Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter? Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?

SLT-modellen er utviklet av Det Kriminalitetsforebyggende Råd for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

SLT-arbeidet i Malvik Kommune organiseres og utføres av politiråd, koordinerende nivå og et utførende nivå. Det er laget en egen beskrivelse av organiseringen av SLT-arbeidet i Malvik kommune. (DOC) (PDFI handlingsplanen kan du lese mer om hvordan vi skal jobbe forebyggende fram til 2020.

Har du spørsmål, så kontakt SLT-koordinator Terje Fossum tlf. 73 97 21 36 eller e-post: Terje.Fossum@malvik.kommune.no