English A A A A A
Paris

Fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag

På ungdomsskolen skal du i tillegg til å lære norsk og engelsk, velge et fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk. På Vikhammer ungdomsskole tilbyr vi tysk, fransk og spansk som andre fremmedspråk, og norsk og engelsk fordypning. Vi har også et praktisk alternativ dersom du ikke tenker at du vil fordype deg mer i språk, eller hvis du tenker at det kan være greit med litt mer praktisk arbeid i løpet av skoleuka. I dette faget kan du f.eks. jobbe med å bygge modeller av hus eller hjelpe til med vaktmestertjenester. Du kan også få bli nærmere kjent med yrkesfagene på videregående skole.Vi tilbyr altså 6 valg. Hvis det er for få elever som velger et fag, vil dette faget normalt ikke bli startet opp. Derfor er det viktig å prioritere når du skal velge.

Hvis du velger å lære deg et nytt fremmedspråk, kan du velge mellom tysk, fransk og spansk. Hvis du heller vil fordype deg i et av språkene du kan fra før, kan du altså velge mellom norsk og engelsk.

Å lære et nytt fremmedspråk kan være både artig og nyttig. Dine språkkunnskaper kan komme til nytte både på ferier, ved studier i utlandet og i din fremtidige jobb.

Samtidig er det viktig å være klar over at å lære et nytt språk er hardt arbeid. Det vil bli både lekser, gloseprøver og større prøver. Dette gjelder uansett om du velger tysk, fransk eller spansk.

Undervisningen i de tre språkene er ganske lik. Du vil få lese og lytte til tekster, lære nye ord og grammatikk, løse oppgaver, skrive egne tekster og samtale på det nye språket.

Fordypning i engelsk kan anbefales for deg som er interessert i dette faget. Det kan også anbefales for deg som føler at du strever litt med lesing og skriving i engelsk, og derfor trenger mer øving. Du må også regne med lekser og prøver i engelsk fordypning.

Norsk fordypning er et fag hvor det legges vekt på studieteknikk (lesing, skriving) i forbindelse med lekser, innleveringer og presentasjoner i andre fag.

Noen lurer på om valget vil få betydning for videregående skole. Valget får først og fremst betydning for dere som senere velger et studieforberedende utdanningsprogram på videregående. Alle skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk på disse utdanningsprogrammene. De som har hatt et fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, får undervisning i dette språket i to år på videregående, mens de som begynner først når de kommer på videregående, får undervisning i tre år. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har ikke et andre fremmedspråk.

Felles for alle seks valgene er at du har faget 2 timer i uka, og at du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget i 10. klasse. Det valget du foretar nå, gjelder i utgangspunktet for 3 år, men ved feilvalg, har du rett til å få bytte i løpet av første halvår.

Hvis du ønsker å få mer informasjon om fremmedspråkene, anbefaler vi Fremmedspråksenterets internettside www.sprakvalg.no. Læreplan for alle fag finner du på www.udir.no/Lareplaner.

Du foretar et valg ved å fylle inn i dette skjemaet.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Du kan også snakke med kontaktlæreren din på barneskolen hvis du er usikker på hva du skal velge.