English A A A A A

Regionalt samarbeid

Fellestjenester regionalt samarbeid

Malvik kommune deltar i regionsamarbeid med Værnesregionen, Trondheimsregionen og Nearegionen.