English A A A A A

Aktuelt

Informasjonsskriv om hvordan vi løser en skolestart med korona

Til alle foresatte                                                                              14. august 2020

 

 

Informasjon om skolestart med korona/ Covid 19 – slik gjør vi det.

 

Buss:

Skolebuss vil kjøre som normal, slik som før sommeren. Elevene kan sitte to og to på setene innenfor samme kohort.

Transportør er ansvarlig for renhold av bussen iht. smittevernregler.

Elevene har anviste ventesoner ved bussholdeplassen på skolen.

 

De som går til skolen:

Det vil i år være en del tungtrafikk rundt skolen. Det skal skiftes dekke på kunstgressbanen, det skal lagres vindmøller på Moan og det skal fraktes masse til Djupvasskaia.

Alle transportører er kjent med skolens plassering og har gode rutiner for å hensyn ta dette.  

 

Første skoledag:

  1. trinn: eget skriv om hvordan dette gjennomføres er sendt ut pr SMS/ e-post.

2.-7. trinn: eget skriv om hvordan dette gjennomføres er sendt ut pr SMS/ e-post.

 

Elevene skal gå til sin base i det de ankommer skolen. Første skoledag vil de bli tatt imot av ansatte på trinnet. Øvrige dager skal de gå til anvist venteområde – dette vil lærerne vise første skoledag.

 

Inne:

Innenfor kohortene er det få begrensninger. Vi har stort fokus på hånd- og hostehygiene og avstand når dette er påkrevd. Alle ansatte har på nytt satt seg godt inn i smittevernveilederen. Alle berøringspunkt blir rengjort minimum daglig og pulter flere ganger pr dag. Håndvask ved ankomst til skolen, før og etter mat og etter utetid – ellers ved behov.

Vi skal gjøre vårt ytterste for å forhindre smitte og smittespredning.

 

Elever som blir syke ila skoledagen vil bli plassert i et eget venterom på skolen.

 

Tilgang til skolen:

For å beskytte elever og ansatte har vi valgt å stenge skolen for alle som ikke er elever eller ansatte.

Om du/ dere må inn på skolen, så skal dette skje via henvendelse i resepsjonen. Alle besøkende må registreres i en protokoll. Dette for å lette en evt. smittesporing.

 

 

 

Fram til 1. september får foresatte til skolestartere slippe inn i base 8. Vi ber om at det påses at det ikke er for mange foresatte i garderoben samtidig. De av dere som har behov utover dette avtaler dette direkte med kontaktlærerne på 1. trinn.

 

 

SFO:

Vi har til nå hatt en ringeklokke ved hovedinngangen for henting av barn fra SFO.

Denne ringeklokken er nå flyttet til base 2 og base 8.

 

For øvrig informasjon om organisering av SFO, så viser jeg til skriv fra SFO-leder sendt 14.08.20.

 

Friminutt:

I friminuttene vil elevene få lekeområder i lag med sin kohort. Disse områdene er merket med blå merkespray og bokstavnavn fra A-D. Områdene vil rullere, slik at vi får variasjon i uteområdene. Vi ber om at dere snakker med eget barn om viktigheten av å respektere disse lekeområdegrensene.

NB! Vi er veldig stolte over det nye uteområdet ved skolen – dette blir et flott aktivitetsområde både i skolen og på ettermiddagstid.

  

Om dere har spørsmål ber om at dere kontakter skolen.

Vel møtt til nytt skoleår – Alt blir bra:)

 

 

 

 

 

Torgeir Granbom

Rektor

Hommelvik skole

Til foresatte i Malvik kommune sine barnehager og skoler

 

l foresatte i Malvik kommune sine barnehager og skoler

Malvik kommune oppfordrer alle foresatte med barn i barnehager og skoler om å melde fra dersom de har vært på utenlandsreise i sommer. Dette gjelder uavhengig av om man har vært på reise i grønne eller røde områder/regioner/land. Eventuell utenlandsreise meldes til den aktuell rektor eller styrer.

Har du vært i land som defineres som grønn eller i områder som har høy smittespredning innad i Norge i sommer, anbefaler kommuneoverlege i Malvik kommune koronatest før barnehage- og/eller skolestart.

Har du vært i land som defineres som rød er du pliktig til å gå i karantene.

Ta kontakt med koronatelefonen i Malvik kommune (73 97 20 99) for avtale om testing.

For mer informasjon om barnehagehverdagen og skolehverdagen se Utdanningsdirektoratet sine sider: For barnehage se link. For skole se link.

Med hilsen

Ros-Mari Berre

kommunalsjef

Tlf: 950 89 189

E-post: Ros-mari.berre@malvik.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.