English A A A A A
saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Første skoledag

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår ved Saksvik skole. Spesielt ønsker vi våre nye skolestartere velkommen!

Første skoledag er mandag 19.august. 2. - 7.trinn møter i skolegården kl. 08:30. 1.trinn møter ute i skolegården kl. 09:00. Første skoledag for 1.trinn vil vare frem til 12:30. 2. - 7 trinn har vanlig skoledag. SFO som vanlig til 16:45.

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2019/20

Klart for bestilling av melk og frukt.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.

Illustrasjonsbilde av barnehage med leker.

Skal du søke barnehage- eller SFO-plass i 2020?

Alle som skal søke barnehage- eller SFO-plass i 2020, må vente til 1. februar. Da tar vi i bruk vår nye søknadsportal.

saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Første skoledag

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår ved Saksvik skole. Spesielt ønsker vi våre nye skolestartere velkommen!

Første skoledag er mandag 19.august. 2. - 7.trinn møter i skolegården kl. 08:30. 1.trinn møter ute i skolegården kl. 09:00. Første skoledag for 1.trinn vil vare frem til 12:30. 2. - 7 trinn har vanlig skoledag. SFO som vanlig til 16:45.