English A A A A A

Hvordan komme i kontakt med oss


Alle har anledning til å ta kontakt med PPT om det er noe man lurer på. Det er gjerne skole, barnehage, helsestasjon, foreldre til barn og unge, eller voksne selv som tar kontakt. Når andre enn foreldrene ønsker at barnet skal ha bistand fra PPT, skal alltid foreldrene ha gitt sitt samtykke til dette. PPT krever skriftlig samtykke fra foreldrene før vi kan starte undersøkelser.
Foreldre/foresatte som vil henvise sitt barn eller voksne som skal henvise seg selv kan ta direkte kontakt.

PP-tjenesten er organisert etter kontaktpersonordning. Dette innebærer at ansatte i PP-tjenesten er fordelt som kontaktperson på hver enkelt skole og barnehage i Malvik kommune. Videre følger oversikt over fordeling:

 

Henriette Gladsø Holmen, leder PPT og psykologtjenesten

henriette-gladso.holmen@malvik.kommune.no / 73 97 21 52

 

Ann Irene Aunan, pedagogisk psykologisk rådgiver

ann-irene.aunan@malvik.kommune.no /  73 97 21 55

Fordelt: Voksne med behov for spesialundervisning og barnehagene i Indre Malvik. 

Sandfjæra barnehage, Muruvik barnehage, Korntrøberget barnehage, Solstrand barnehage, Vidhaugen barnehage og Sveberg barnehage. Barnehager utenfor kommunen. 

 

Kirsti Alterskjær, pedagogisk psykologisk rådgiver

kirsti.alterskjaer@malvik.kommune.no / 73 97 21 71

Fordelt: Sveberg skole og barnehagene i Ytre Malvik. 

Planetringen barnehage, Vikhammeråsen barnehage, Vikhammer Vestre barnehage, Saksvik barnehage, Sjølyst barnehage, Mummitrollet familiebarnehage, Solregn familiebarnehage, Torphytta familiebarnehage og Utsikten familiebarnehage 

 

Siri Granum, pedagogisk psykologisk rådgiver 

siri.granum@malvik.kommune.no / 73 97 20 38

Fordelt: Vikhammer skole, Vikhammeråsen grendaskole, Vikhammer ungdomsskole

 

Karen Marie Aune Jørstad, pedagogisk psykologisk rådgiver

karen-marie.aune.jørstad@malvik.kommune.no / 902 43 406

Fordelt: Saksvik skole, Hommelvik skole

 

Jeanette Lodgaard, pedagogisk psykologisk rådgiver

jeanette.lodgaard@malvik.kommune.no / 73 97 21 54

Fordelt: Vikhammer ungdomsskole, Hommelvik ungdomsskole

 

Emanuela Øverland Mangano, logoped

Emanuela-Overland.Mangano@malvik.kommune.no / 468 46 197

 

Du kan også nå oss via Malvik kommunes sentralbord på tlf: 73 97 20 00 / E-post: postmottak@malvik.kommune.no

 

Mal for henvisning til PPT:
 

ikon word liten

Word (DOC) (PDF)(DOC (DOC) (PDF)) (PDF)|

Pedagogisk rapport for skole:

ikon word liten

Word (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF) |

Pedagogisk rapport for barnehage:

getfile.php/1487901.1760.uysruayudr/Barnehage%20-%20Pedagogisk%20rapport.doc.as.pdf