English A A A A A
Vannlekkasje

Vannlekkasje

Alle vannførende konstruksjoner vil over tid forringes slik at lekkasje oppstår.

Vannlekkasje i bolig

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler, der det er montert måler, og vil medføre økt vann- og avløpsgebyr.

Kontakt et rørleggerfirma eller entreprenør for å utbedre lekkasjen.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for å reparere omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes smtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for å reparere omgående.

FDV-kommunalteknikk leter etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også lekkasjer på private ledningsanlegg oppdages. Vi sender da ut pålegg til hjemmelshaver om å utbedre skaden. Det er eier av det aktuelle ledningsanlegget som er pliktig å til å holde dette funksjonsdyktig. All reparasjon av private stikkledninger bekostes av hjemmelshaver/eier.

Hva koster lekkasjen?

Installasjon

ca. m³/år *

ca. kr/år

Dryppende kran (ca 1. drypp/sek)

Rennende kran (ca 2 mm stråle)

Hull på rør (diameter ca 0,5 mm)

9

45

175

200

1000

3900

Lekkasje i WC (ikke synlig)

Lekkasje i WC (synlig)

Lekkasje i WC (urolig overflate)

100

200

400

2300

4500

9000

 

*Estimerte verdier, virkelig lekkasje vil kunne være noe høyere eller noe lavere.