English A A A A A

Kommunale boliger

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. For visse personer har imidlertid kommunen et ansvar.

Gjennomgangsbolig er en bolig for økonomisk eller sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, og skal hovedsaklig være en midlertidig løsning.

Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. 

Se beskrivelse i menyen til venstre.

For å søke om bolig - klikk her (elektronisk skjema)
                               -  søknadsskjema (pdf-format)


Les vårt eksempelhefte om boligsosialt arbeid nedenfor: