English A A A A A

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Kommunene Agdenes, Frosta, Frøya, Hemne, Hitra, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Snillfjord, Stjørdal og Tydal har opprettet en felles arbeidsgiverkontroll, Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.

Skattebetalingsloven § 5-13 pålegger skatteoppkreveren (kemnerkontoret) å føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter denne loven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.
Overordnede føringer fra skattedirektoratet, pålegger kommunen å gjennomføre regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere. 


Malvik kommune er vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, og hovedkontoret er lokalisert på rådhuset i Hommelvik, med et avdelingskontor med en kontrollør på rådhuset i Midtre Gauldal på Støren

 

Telefon

73 97 20 00 (Hommelvik)

 

72 40 30 00 (Støren)

Postadresse

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, Malvik kommune, Postboks 140, 7550 Hommelvik.

E-post

postmottak@malvik.kommune.no

Leder

Anders Frost


På vegne av skatteoppkreveren i de 17 kommunene utfører Arbeidsgiverkontrollen regnskapskontroll og veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Det er skatteoppkreveren som plukker ut, og melder inn virksomheter for kontroll til Arbeidsgiverkontrollen. Det er i hovedsak skatteoppkreveren som gir informasjon til nye og etablerte virksomheter, men også Arbeidsgiverkontrollen kan i forbindelse med kontrollvirksomheten bistå med informasjon.

For ytterligere informasjon og regelverk, se nettsidene til skatteoppkreverkontoret i din kommune, evt. gå inn på nettsidene til Værnesregionen skatteoppkreverkontor

Andre nyttige linker:

Skattebetalingsloven                    
Bokføringsloven                          
Folketrygdloven (Avgift)             
Folketrygdloven (AA registeret)