English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - planforslag, høringsdokumenter og høringsuttalelser

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 har vært på høring med frist 15. desember 2019. Her kan du lese alle høringsuttalelser til planforslaget.

201905 ingress

Oppstart av planarbeid for Vikhammer skoleområde

Malvik kommune og plankonsulent Asplan Viak AS varsler igangsetting av planarbeid for Vikhammer skoleområde.  Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte på Malvik videregående skole 20. januar klokken 18.00. Frist for innspill til planarbeidet er 2. februar 2020. 

201605 ingress[1]

Har du innspill til reguleringsplan for Kongestien 3?

Planforslaget til reguleringsplan for Kongestien 3 er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. februar 2020.