English A A A A A
Elg med GPS-halsbånd.Foto Rolandsen/NINA

Prøvetakingen av eldre dyr av hjort og elg fortsetter

2019 - prøvetaking for skrantesyke i Malvik kommune

Elg og hjort som er 2 år og eldre skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Hjerneprøve og lymfeprøve sendes inn til Veterinærinstituttet. Kjevene til 1.5 år gamle dyr og eldre dyr skal samles inn for aldersanalyse hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). NINA ønsker at jegerne rapporterer observerte elg som er merket med halsband eller øremerke.

Ny runde med prøvetaking rettet mot skrantesyke i 2019 i Malvik kommune.

  • Hjerneprøve og lymfeprøver av elg og hjort som er 2 år og eldre
  • Innsamling av kjever fra elg og hjort som er 1.5 år og eldre (piggokser og kviger og eldre dyr) for aldersbestemmelse hos NINA - kjever fra alle skutte dyr skal leveres til kommunen for kontroll (også kalv).
  • Rapporter observasjoner av elg som har merkehalsband eller øremerke - skjema for rapportering ligger her. Rapporter også om dere ikke har sett elg med halsband/øremerke.

Det er ressurskrevende å merke dyr med GPS-halsbånd. Det er derfor ikke ønskelig at disse blir skutt. Men dersom det skulle skje, trengs opplysninger om det skutte dyret og eventuelle kalver (kjeve, ovarier, hals- og øremerkenummer). Prøvematerialet merkes med utleverte merkelapper og opplysningene om dyret legges inn i eget skjema (se over).

Prøvetakingsutstyr vil bli levert ut av kommunen i forkant av jakta.

Her kan du lese mer om prøvetakingen.