English A A A A A

Fremmedspråk, språklig fordypning eller praktisk arbeid?

På ungdomsskolen skal alle elever enten lære et nytt fremmedspråk (i tillegg til engelsk), fordype seg i norsk eller engelsk eller få erfaring med praktisk arbeid gjennom arbeidslivsfag. Det betyr at dere som er elever på 7. trinn, må foreta et valg før dere tar sommerferie.

Hvis du velger å lære deg et nytt fremmedspråk, kan du velge mellom tysk, fransk og spansk. Hvis du heller vil fordype deg i et av språkene du kan fra før, kan du velge mellom norsk og engelsk. Arbeidslivsfag er gjerne for deg som liker å holde på med praktiske oppgaver, og i dette faget kan du f.eks. jobbe med å bygge modeller av hus, utføre sykkelreparasjoner, bake eller hjelpe til med vaktmestertjenester. Du kan også få bli nærmere kjent med yrkesfagene på videregående skole. Tanken er at du skal få erfaring med noen av yrkene man møter i arbeidslivet som er praktisk rettet.

Å lære et nytt fremmedspråk kan være både artig og nyttig. Dine språkkunnskaper kan komme til nytte både på ferier, ved studier i utlandet og i din fremtidige jobb. Samtidig er det viktig å være klar over at å lære et nytt språk er hardt arbeid. Det vil bli både lekser, gloseprøver og større prøver. Dette gjelder uansett om du velger tysk, fransk eller spansk. Undervisningen i de tre språkene er ganske lik. Du vil få lese og lytte til tekster, lære nye ord og grammatikk, løse oppgaver, skrive egne tekster og samtale på det nye språket.

Fordypning i engelsk kan anbefales for deg som er interessert i dette faget. Det kan også anbefales for deg som føler at du strever litt med lesing og skriving i engelsk. Du må også regne med lekser og prøver i engelsk fordypning.

I norsk fordypning legges vekt på studieteknikk (lesing, skriving) i forbindelse med lekser, innleveringer og presentasjoner i andre fag. Dette faget vil også bli praktisk rettet slik at elevene får trening på bruk av språket gjennom denne måten å tilrettelegge.

I arbeidslivsfag holder man på med praktiske oppgaver. Innholdet i faget planlegges ut fra hvilke elever som er på faget. Det kan variere fra baking av varer som kan selges i kantina til sykkelreparasjoner, vaktmestertjenester og bilvask. Elevene som har valgt dette faget tidligere opplever det som svært positivt å få gjøre noe praktisk i løpet av skoleuka.

Noen lurer på om valget vil få betydning for videregående skole. Valget får først og fremst betydning for dere som senere velger et studieforberedende utdanningsprogram på videregående. Alle skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk på disse utdanningsprogrammene. De som har hatt et fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, får undervisning i dette språket i to år på videregående, mens de som begynner først når de kommer på videregående, får undervisning i tre år. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har ikke et andre fremmedspråk.

Felles for alle seks valgene er at du har faget 2 timer i uka, og at du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget i 10. klasse. Det valget du foretar nå, gjelder i utgangspunktet for 3 år, men ved feilvalg, kan du i løpet av første halvår søke om å få bytte. Hvis det er for få elever som velger et fag, vil dette faget normalt ikke bli startet opp. Mest sannsynlig vil det bli tilbud om 4 eller 5 fag. 

Hvis du ønsker å få mer informasjon om fremmedspråkene, anbefaler vi Fremmedspråksenterets internettside www.sprakvalg.no. Læreplan for alle fag finner du på www.udir.no/.

Du foretar et valg ved å fylle inn i dette skjemaet. Frist: 1. juni.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Du kan også snakke med kontaktlæreren din på barneskolen hvis du er usikker på hva du skal velge.